Agrariërs

Goed verzekerd met het Agrarische Ondernemerspakket:                                                     

 

U wilt als agrarisch ondernemer goed verzekerd zijn. Want het is ontzettend vervelend, als u er bij schade achterkomt dat dat niet zo is. Met NN voorheen Delta Lloyd Agrarische Verzekeringen overkomt u dat niet. Voor alle soorten agrarisch ondernemers en bedrijven hebben onze agrarisch specialisten passende verzekeringen ontwikkeld. En u kunt deze verzekeringen voordelig onderbrengen in het Agrarisch Ondernemerspakket; wel zo overzichtelijk. Hieronder leest u tien redenen waarom u met het Agrarisch Ondernemerspakket niet wordt overvallen door schade.

 

1 U bent verzekerd van een vergoeding voor de functionele inrichting van uw bedrijf. Hierbij gaat NN uit van de herbouwwaarde van die inrichting, eventueel met waardegarantie.

 

2 Wilt u na schade uw agrarische gebouwen in de oude staat herstellen? Dan krijgt u deze herstel- of herbouwkosten vergoed.

 

3 U mag als agrarisch ondernemer zelf bepalen waar u uw onderneming opnieuw opzet. Of u kunt een bestaand bedrijf kopen van gelijke bedrijfseconomische waarde.

 

4 De productaansprakelijkheid binnen Europa is standaard verzekerd voor het gebied waar u naartoe exporteert.

 

5 De aansprakelijkheidsverzekering biedt ook volledige WEGAM-dekking. Dit betekent dat de aansprakelijkheid van de werkgever verzekerd is, wanneer werknemers die bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen schade lijden.

 

6 Wij verzekeren niet alleen de milieuschade op eigen grond. Veroorzaakt u of een van uw medewerkers milieuschade bij een ander agrarisch bedrijf? Dan vergoeden wij ook die schade.

 

7 Ook bij enig verwijt is diefstal van (landbouw) voertuigen verzekerd.

 

8 Schade aan eigen gebouwen en voertuigen, evenals lading van derden is verzekerd.

 

9 Maakt u aansprakelijkheidsschade bij graafwerkzaamheden aan ondergrondse zaken zoals kabels, buizen en leidingen? Dan is ook die schade onder voorwaarden verzekerd.

 

10 NN Agrarische Verzekeringen handelt bij schade snel en keert snel uit. Bovendien denken we actief met u mee. Zodat u zo snel mogelijk uw (bedrijfs)activiteiten weer kunt hervatten.

 

We kunnen nog wel meer argumenten bedenken voor de kwaliteit van onze agrarische verzekeringen. Dit blijft echter theoretisch. U wilt natuurlijk ook weten hoe de praktijk eruitziet. Daarom geven we hieronder twee praktijkvoorbeelden van agrarisch ondernemers; hoe hebben zij onze service ervaren?

 

Stalbrand bij Stultiens Cuyck BV

 

Het varkensbedrijf van de heer Stultiens haalde de krant. Kortsluiting in de cv-ketel veroorzaakte een felle brand op zijn bedrijf in het Limburgse Meijel. De brand legde een grote varkensstal compleet in de as. Honderden fokvarkens met biggen en opfokvarkens kwamen om in de vlammenzee. ‘s Nachts rond een uur of twaalf brak er brand uit in een van de varkensstallen,’ vertelt Stultiens sr. ‘In enkele ogenblikken stond de gehele stal in brand. Er was geen redden meer aan. Al om 1.00 uur was er iemand van de gemeente

én iemand van de verzekering aanwezig. Na kort overleg is toen besloten dat de eerste prioriteit lag bij de varkens. Aan het dierenleed moest zo snel mogelijk een einde worden gemaakt.’ Alle in de stal aanwezige dieren zijn vervolgens afgemaakt. Het waren 150 fokzeugen, 700 biggen en 400 opfokzeugen. De heer Stultiens sr kijkt terug op het drama: ‘Na het opruimen van de ravage moesten we toch weer vooruit. Onze varkensstallen bevonden zich tot voor de brand aan twee kanten van de weg. Door de brand was het bedrijf aan een zijde geheel verloren gegaan. Dit leek een logisch moment om de stal op een andere plek te herbouwen. Namelijk bij het resterende gedeelte aan de andere kant van de weg. Delta Lloyd heeft hierover overlegd met de

gemeente; die ging akkoord. Sinds de herbouw hebben we nu alle varkensstallen bij elkaar. De brand was een afschuwelijk drama. Maar dankzij goede, deskundige begeleiding van Delta Lloyd zijn we er sterker uitgekomen.’

 

Maatschap Snippe krijgt brand in koelcel

 

De familie Snippe heeft een biologisch gemengd bedrijf op drie locaties in de provincie Flevoland, op een avond ontstaat er brand in een koelcel met voornamelijk kool en uien. De heer Snippe sr.: ‘Toen we de vlammen zagen, dachten we maar aan een ding: red het woonhuis! Dat lukte gelukkig. Maar dan besef je pas wat voor impact een brand heeft. We waren er helemaal ontdaan van. De

installatie werd uiteraard jaarlijks gekeurd; we hadden een onderhoudsabonnement. Toch kan er dan blijkbaar brand uitbreken.’

De familie Snippe kocht het bedrijf in 2000. Het was destijds al bij Delta Lloyd verzekerd en de Snippes besloten het verzekeringspakket over te nemen. ‘We hadden niet alles verzekerd. Zo hadden we geen bedrijfsschadeverzekering voor de opslag in het koelhuis. Achteraf was dat niet zo slim. We wisten dus dat we niet alle schade vergoed zouden krijgen. Maar Delta Lloyd heeft ons wel uitstekend begeleid. Ze stonden ons met raad en daad terzijde. Gezamenlijk hebben we naar de beste oplossingen gezocht.

Zo konden we de verbrande kool zélf composteren; dat scheelde in de opruimingskosten. Daar hadden beide partijen dus belang bij.’

Een half jaar na de brand kon het nieuwe koelhuis in gebruik genomen worden. Gelukkig precies op tijd voor het nieuwe seizoen. Snippe sr.: ‘De vermoedelijke oorzaak was een technisch mankement in de koelinstallatie. De exacte oorzaak is onduidelijk. We hebben daarom preventief alle elektrische installaties op de drie locaties met thermische foto’s laten nakijken. Zo’n foto brengt alles in kaart. Je ziet zelfs een minimale warmteontwikkeling die eventueel tot kortsluiting kan leiden. Dat gaf ons rust.’ Terugkijkend is de familie Snippe tevreden over hoe de schade is: ‘Delta Lloyd heeft gedaan wat het heeft beloofd.’